[annasta_filters preset_id=1]

FILTERAD HÖGTRYCKSDIFFUSER (HPD2 28.3/50 och 75/100 LPM)

Applied Physics unika högtrycksspridare (HPD) för provtagning av tryckluft/gassystem för mikrobiella föroreningar med våra P100 eller V100/RCG mikrobiella luftprovtagare och/eller totala partiklar via laserpartikelräknare. Den nya HPD är Electropolished 316SS och möjliggör HEPA-filtrering av den förbrukade volymen. Enheten kan autoklaveras eller kemiskt saneras för mikrobiell testning av kritiska system. De filtrerade avgaserna minskar också kraftigt decibelnivån för HPD:n. HPD kan konfigureras för testning vid 28.3-50 eller 75-100 LPM samplingshastigheter.

 

MICRO.HPD_.SS_.100
P100 Comp air HPD2
HPD2 ansluten
Filtrerad högtrycksspridare Modell# AP.HPD2
HPD-material 316L Rostfritt stål
HPD-finish Elektropolerad
HPD avgasfilter Patron med 0.2 mikron veckade HEPA-filter
HPD-tryckintervall (ungefär) V100/RCG och LPC:er:

-1 CFM, 28.3, 50/15-18 till 125 PSI (1.3-8.6 bar) -75 eller 100 LPM/18-21 till 125 PSI (1.5-8.6 bar)

P100 (med komprimerad gassats)

-28.3 LPM / 6-80 PSI (0.5-6.5 bar) -100 LPM / 26-110 PSI / 1.8 - 7.6 bar)

HPD-kopplingar/adaptrar att släppa Sanitetsarmatur (0.98 tum eller 25 mm OD)
HPD-uttag till RCG/P100-inlopp

HPD-uttag till partikelräknare

0.5 tum hulling OD för 75/100 LPM & Steg för mindre slang-ID:n för 28.3 och 50 LPM (0.25 tum, 0.375 tum och 0.5 tum)
HPD-mått 5.5 tum höjd x 1.25 tum OD
HPD Beskrivning Högtrycksspridare med filtrerat avgasrör
28.3/50 LPM HPD komplett del/beställningsnummer AP.HPD2.28.3/50.FILT
75/100 LPM HPD del komplett/beställningsnummer AP.HPD2.75/100.FILT

*Industriella tryckluft/gassystem med adekvat volymetriskt flöde
HPD-kroppen kan utbytbart använda 28.3/50 och 75/100 LPM inlopp/utlopp