Produkten heter AMBUstat. Den använder en liten dimma för att skapa en dimma med en lösning som består av vatten, perättiksyra och väteperoxid.

Översätt "