[annasta_filters preset_id=1]

R2S Sampler

R2S Microbial Air Sampler innehåller industristandard Slit-to-Agar-metodologi med jämförbar mikrobiell återvinning/känslighet, vilket ger en mycket noggrann analys av luftkvaliteten. R2S är designad för övervakning av renrum, LAF-kåpor och isolatorer, men kan användas för övervakning i praktiskt taget alla kritiska miljöer. Den är designad för att möjliggöra sanering av alla ytor som exponeras för miljön samtidigt som dess strömlinjeformade design ger minimala störande effekter på Laminar Airflow i kritiska miljöer.

 

R2S mikrobiell luftprovtagare
 • Tillverkad av aluminium / 316 rostfritt stål
 • Exteriör finish av vit epoxi/polyesterbeläggning
 • Klar polykarbonat kupolenhet med avståndsmätare
 • Vikt 3.25 pund
 • Mått 5.5 tum höjd x 5 tum diameter
 • Skivbordsmotorn är synkron (R2SC) eller Stepper (V100)
 • Basen är kemiskt saneringsbar, kupol/tätning autoklaverbar
 • Från 0-120 minuters aktiv övervakning per provcykel
 • Fungerar vid samplingshastigheter på 28.3, 50 och 100 LPM
 • Fungerar med både V100 och R2SC styrenheter
 • Genererar praktiskt taget inga partiklar
 • Använder standard 90 mm testplattor
 • Medger den beräknade tiden för organismens återhämtning
 • Fungerar med både V100- och R2SC-kontrollerna