Regler & Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad januari 27, 2020

AVTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, vare sig det är personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Applied Physics Inc. (“Företag","we","us"Eller"vår”), angående din åtkomst till och användning av webbplatsen https://archive.appliedphysicsusa.com samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (tillsammans ” Webbplats"). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen då och då införlivas uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller ändringar av dessa användarvillkor när som helst och av någon anledning. Vi kommer att varna dig om eventuella förändringar genom att uppdatera "Senast uppdaterat" datum för dessa användarvillkor, och du avstår från rätten att få specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och godkänt ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på sajten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller förordningar eller som skulle underkasta oss något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller land . Därför gör de personer som väljer att komma åt sajten från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokal lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 ålder får inte använda eller registrera sig för webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egen egendom och alla källkoder, databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på sajten (kollektivt "innehållet") och varumärken, service märken och logotyper som finns däri (”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss, och skyddas av upphovsrätt och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och illojal konkurrenslagar i USA, utländska jurisdiktioner och internationella konventioner. Innehållet och varumärkena tillhandahålls på webbplatsen ”SOM ÄR” för din information och personligt bruk. Förutom vad uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översätts, överförs, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Under förutsättning att du är berättigad att använda sajten, har du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av alla delar av innehållet som du har fått rätt tillgång endast för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen, intygar du och garanterar att: (1) all registreringsinformation som du skickar är korrekt, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att behålla noggrannheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation efter behov; (3) du har juridisk kapacitet och samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor; (5) du kommer inte åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av webbplatsen bryter inte mot tillämplig lag eller reglering.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra att all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

ANVÄNDARE REGISTRERING

Du kan behöva registrera dig på sajten. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att sådant användarnamn är olämpligt, obscen eller på annat sätt stötande.

PRODUKTER

Vi strävar efter att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och att din elektroniska skärm kanske inte korrekt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet, och vi kan inte garantera att artiklar kommer att finnas i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av någon anledning. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningsformer:

- Visa

- Mastercard

- American Express

- Upptäck

- Banköverföring

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Försäljningsskatt kommer att läggas till priset på köp som vi anser kräva av oss. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska vara i amerikanska dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som gäller för dina inköp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du bemyndigar oss att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller prisfel, även om vi redan har begärt eller fått betalning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta mängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och / eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

RETURN och återbetalningspolicy 

Vänligen se vår Returer och återbetalningspolicy publiceras på webbplatsen innan du gör några inköp.

FORBUDSAKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella ansträngningar förutom de som specifikt har godkänts eller godkänts av oss.

Som användare av sajten accepterar du att inte:

 1. 1Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. 2Gör obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och / eller e-postadresser för användare på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förutsättningar.
 3. 3Använd en köpande agent eller köpande agent för att göra köp på webbplatsen.
 4. 4Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 5. 5Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på sajten, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av sajten och / eller innehållet som finns där.
 6. 6Engagera sig i obehörig inramning av eller länka till webbplatsen.
 7. 7Lura, bedrägeri eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation, till exempel användarlösenord.
 8. 8Gör felaktig användning av våra supporttjänster eller skicka falska rapporter om missbruk eller felaktig uppförande.
 9. 9Engagera sig i automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg.
 10. 10Störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 11. 11Försök att efterge sig en annan användare eller person eller använda användarnamnet för en annan användare.
 12. 12Sälj eller överför din profil på annat sätt.
 13. 13Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 14. 14Använd sajten som en del av alla ansträngningar att tävla med oss ​​eller på annat sätt använda sajten och / eller innehållet för alla intäktsgenererande ansträngningar eller kommersiella företag.
 15. 15Dekryptera, dekompilera, demontera eller backa ingenjör av programvaran som innefattar eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 16. 16Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 17. 17Trakasserar, irriterar, skrämmer eller hotar någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 18. 18Radera meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från allt innehåll.
 19. 19Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 20. 20Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon partis oavbruten användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktioner, funktioner, drift eller underhåll av webbplatsen.
 21. 21Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationssamlings- eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat (“gifs”), 1 × 1 pixlar, webbugs, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallad "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 22. 22Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsaranvändning, använder, startar, utvecklar eller distribuerar alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fusktjänster, skrapa eller offline-läsare som öppnar webbplatsen, eller använder eller lanserar något obehörigt skript eller annan programvara.
 23. 23Förnedring, plåga eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och / eller webbplatsen.
 24. 24Använd webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar och förordningar.

INSKICK

Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information angående webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena ("Inlämningar") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och ska bli vår enda egendom. Vi äger exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för något lagligt ändamål, kommersiellt eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana inlämningar, och du garanterar härmed att sådana inlämningar är original hos dig eller att du har rätt att lämna in sådana inlämningar. Du samtycker till att det inte finns någon möjlighet att använda oss för påstådd eller faktisk överträdelse eller missbruk av någon äganderätt i dina bidrag.

TREDJEPARTS WEBSITER OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena) länkar till andra webbplatser ("tredjepartswebbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, mönster, musik, ljud, video , information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part (“Tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och innehåll från tredje part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi ansvarar inte för tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller något tredjepartsinnehåll som publiceras på , tillgängligt via eller installerat från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, offensivitet, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns i tredjepartswebbplatser eller tredjepartsinnehåll. Inkludering av, länkar till eller tillåter användning eller installation av tredjepartswebbplatser eller tredjepartsinnehåll innebär inte godkännande eller godkännande av oss. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och komma åt tredjepartswebbplatserna eller använda eller installera innehåll från tredje part gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre reglerar. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive integritets- och datainsamlingsmetoder, på alla webbplatser som du navigerar från webbplatsen eller relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via tredjepartswebbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget ansvar alls i förhållande till sådana inköp som exklusivt är mellan dig och tillämplig tredje part. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredjepartswebbplatser och du ska hålla oss ofarliga från skada orsakad av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss ofarliga från eventuella förluster som du har orsakat eller skador som orsakats dig relaterade till eller resulterat på något sätt från innehåll från tredje part eller någon kontakt med tredjepartswebbplatser.

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapporterar en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning tekniskt genomförbart) någon av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar för att ta bort från sajten eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt tyngre för våra system; och (5) på annat sätt hantera sajten på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta att webbplatsen och marknadsutbudet fungerar korrekt.

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy som publiceras på webbplatsen, som är integrerad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen och marknadsplatser erbjuds i USA. Om du besöker webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från Europeiska unionen, Asien eller någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämplig lagstiftning i USA, sedan genom din Fortsatt användning av sajten, du överför dina uppgifter till USA och samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i USA. Vidare tar vi inte medvetet emot, begär eller begär information från barn eller marknadsför medvetet till barn. Därför, i enlighet med US Children's Online Privacy Protection Act, om vi får faktisk kunskap om att någon under 13 år har tillhandahållit personlig information till oss utan det nödvändiga och verifierbara föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera den informationen från webbplatsen så fort som är rimligt praktiskt.

TERM OCH TERMINATION

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft medan du använder webbplatsen. UTAN BEGRÄNSNING AV NÅGOT ÖVRIGT BESTÄMMELSE FÖR dessa VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, BEHÅLLER VI RÄTTEN TILL, ENDAST VÅRT VILLKOR OCH ANSVARS- OCH ANSVAR, FÖRNÄTTA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSUTBJUDANDEN (INKLUDERANDE BLOCKING VISSA IP-ADRESSER) FÖR NÅGON SKÄL ELLER INGEN ANLEDNING, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV BROTT AV NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER PAKT INNEHÅLLT I DENNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING ELLER AV GÄLLANDE LAG ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DITT ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN OCH MARKNADSERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU HÄR FÖR FÖRVARAN, UTAN VARNING, ENDAST VÅRT.

Om vi ​​avslutar eller stänger ditt konto av någon anledning är det förbjudet att registrera dig och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje fest. Förutom att säga upp eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning förföljer civil, kriminell och förbudsrätt.

ÄNDRINGAR OCH INTERRUPTIONER

Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsutbudet utan föregående meddelande när som helst. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden.

Vi kan inte garantera webbplatsen och marknadsplatserbjudanden kommer att finnas tillgängliga hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt ändra webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden när som helst eller av någon anledning utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för eventuella förluster, skador eller besvär orsakade av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden under någon stillestånd eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden eller tillhandahålla eventuella korrigeringar, uppdateringar eller releaser i samband med detta.

GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Colorado som är tillämpliga på avtal som gjorts och ska utföras helt i delstaten Colorado, utan hänsyn till dess konflikt med lagprinciper.

TVISTLÖSNING

Bindande medling

Om parterna inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar kommer tvisten (utom de tvister som uttryckligen utesluts nedan) att lösas slutligt och exklusivt genom bindande skiljedom. DU FÖRSTÅR ​​ATT UTAN DENNA BESTÄMMELSE VILL DU HA RÄTTEN att stämma i domstolen och ha ett juryförfarande. Skiljedomen ska inledas och genomföras enligt American Arbitration Association (“AAA”) och, i förekommande fall, AAA: s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister (“AAA Consumer Rules”), vilka båda finns tillgängliga på AAA-webbplats www.adr.org. Dina skiljeavgifter och din andel av skiljedomskompensationen regleras av AAA: s konsumentregler och, i förekommande fall, begränsad av AAA: s konsumentregler. Skiljedomen kan ske personligen, genom inlämning av handlingar, per telefon eller online. Skiljemannen fattar ett skriftligt beslut, men behöver inte ange skälen såvida inte någon av parterna begär det. Skiljemannen måste följa tillämplig lag, och varje dom kan ifrågasättas om skiljemannen underlåter att göra det. Om inte annat krävs enligt tillämpliga AAA-regler eller tillämplig lag, kommer skiljedomen att äga rum i United States County, Colorado. Om inte annat föreskrivs häri kan parterna väcka talan vid domstol för att tvinga skiljedom, vilandeförfaranden i avvaktan på skiljedom, eller för att bekräfta, modifiera, lämna eller döma den skiljedom som meddelats av skiljemannen.

Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än skiljedom, ska tvisten inledas eller åtalas i de statliga och federala domstolarna i United States County, Colorado, och parterna godkänner härmed och avstår från alla försvar av brist på personlig behörighet och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion vid sådana statliga och federala domstolar. Tillämpningen av FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor och lagen om enhetlig datorinformationstransaktion (UCITA) är undantagna från dessa användningsvillkor.

Under inga omständigheter får någon tvist som väcks av någon av parterna som är relaterad till webbplatsen inledas mer än ett (1) år efter det att orsaken till talan uppstod. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att överklaga tvister som faller inom den del av denna bestämmelse som är olaglig eller omöjlig att verkställa och sådan tvist ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges för ovan, och parterna är överens om att underkasta sig domstolens personliga behörighet.

begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska (a) ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det inte finns någon rätt eller behörighet för att någon tvist ska skiljas på gruppbasis eller att använda gruppförfarandeförfaranden; och (c) det finns ingen rätt eller myndighet för att någon tvist kan föras in i en påstådd representativ kapacitet för allmänhetens räkning eller andra personer.

Undantag från skiljedom

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om bindande skiljedom: (a) Tvister som syftar till att verkställa eller skydda, eller om giltigheten av någon av en parts immateriella rättigheter; (b) varje tvist relaterad till eller som uppstår från anklagelser om stöld, piratkopiering, invasion av privatlivet eller obehörig användning; och (c) alla krav på föreläggande. Om denna bestämmelse befinner sig vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skiljedom någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befunnits vara olaglig eller inte verkställbar, och sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

KORRIGERINGAR

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN TILLFÄLS PÅ EN AS-IS OCH SOM TILLGÄNGLIG GRUND. DU Håller med om att ditt användande av webbplatsens tjänster kommer att vara på din enda risk. I den allra största utsträckning som föreskrivs i lagstiftningen, AVSLAGAR VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, I samband med WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DENNA, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR MERCHANTABILITET, FITNESS PÅ NÄTVERK. VI GÖR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER OM LÄKEMEDELEN ELLER FÖRSTÄLLNINGEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET FÖR NÅGRA WEBBPLATSER LÄNKTA TILL DENNA WEBBPLATS OCH VI TAR ATT INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR ALLA (1) FEL, MISKER OCH ANSVAR, 2) PERSONLIGT SKADA ELLER FASTIGHETSKADA, AV NÅGON NATUR Oavsett vad som följer av din tillgång till och användning av webbplatsen, (3) ALLA OSAVISERAD TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKERADE TJÄNSTER OCH / ELLER ALLA OCH ALL PERSONLIG INFORMATION OCH / ELLER FINAN FÖRVARAS DERIN, (4) NÅGON AVRÖRNING ELLER AVSLUTANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) ALLA BUGS, VIRUSER, TROJAN HÄSTER ELLER LIKE SOM KAN SÄTT TILL ELLER GODT WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART. 6) ALLA FEL ELLER UTLÄGGNINGAR I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGONSFÖRHÅLL ELLER SKADA PÅ NÅGONT SIN OMFATTAS FÖR ANVÄNDNING AV ANVÄNDNING AV NÅTT INNEHÅLL PÅ INSTÄLLT, ÖVERFÖRD ELLER ANNAN GÖRT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTIERAR, GÄLLER INTE, GARANTIER ELLER ANTAGAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNSTER ELLER ANBJUDAS AV EN TREDJE PART I GÅNG AV WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLINKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILT APPLIKATION FUNKTIONERAD I ANNONS BANNER ELLER ANNAN VILLAN Vara en part till eller på något sätt vara ansvarigt för att övervaka någon transaktion mellan dig och några tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster. SOM MED INKÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST genom något medium eller i något miljö, ska du använda din bästa dom och utöva försiktighet VAR DET ÄR GODKÄNNANDE.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Under inga omständigheter kommer VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, MEDARBETARE, ELLER AGENTER ANSVARA DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR ALLA DIREKTA, indirekta, konsekventa, exemplariska, tillfälliga, särskilda eller funktionala skador, inklusive förlorade intäkter, förlorade rättigheter ELLER ANDRA SKADOR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, Även om vi har blivit tillkännagivna om möjliga skador.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, skada och hålla oss ofarliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive befattningshavare, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater avgifter och utgifter som görs av tredje part på grund av eller som härrör från: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) brott mot dina garantier och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit till via webbplatsen. Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna ersättning när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du skickar till sajten i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som information om din användning av sajten. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopior av data, är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som hänför sig till all aktivitet du har utfört med webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och att du härmed avstår från rätt till handling mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådana uppgifter.

ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OCH signaturer

Att besöka webbplatsen, skicka e-postmeddelanden och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla lagkrav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU HÖR HÄR GODKÄNNANDE FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA INSPELNINGAR OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDE, POLICYER OCH REKORD AV TRANSAKTIONER INITIERAD ELLER FÖRSTÄLLT AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller lagring av icke-elektroniska poster, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

CALIFORNIA ANVÄNDARE OCH RESIDENTER

Om något klagomål hos oss inte löses på tillfredsställande sätt kan du kontakta reklamationsenheten för avdelningen för konsumenttjänster i Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon vid (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på sajten eller avseende webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att handla orsakade av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för några återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed allt försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen för dessa användarvillkor och bristen på att underteckna av parterna för att utföra dessa användarvillkor.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användning av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

Applied Physics Inc.  

400 N County Road 2 East  

Monte Vista, CO 81144   

USA   

Telefon: 720-635-3931  

sales@archive.appliedphysicsusa.com