[annasta_filters preset_id=1]

Surf-Cal, partikelstorleksstandarder, 50 ml volym, förblandad till 1x10E8 och 1x10E10 koncentration/ml

SURF-CAL™ partikelstorleksstandarder som används vid storlekskalibrering och övervakning av Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). Partikelstorlekarna nedan motsvarar de kalibreringspartikelstorlekar som krävs av instrumenttillverkare. Du bör genomföra periodiska kalibreringskontroller och veckovis övervakning av storlek och antal för att säkerställa att din waferinspektionsskanner kan jämföras med skannrar på andra platser. Alla polystyrenmikrosfärer suspenderas i avjoniserat, filtrerat vatten i 50 ml flaskvolym i en koncentration av 3 × 10 E8 eller 1 × 10 E10 partiklar per ml. Storlekar noterade med * liknar NIST SRM-partiklar vid den diametern. Brytningsindex är 1.59 @ 589nm (25C) för alla polystyrenmikrosfärer nedan. Varje flaska är stabil i 12 månader och är förpackad med ett Certificate of Calibration and Traceability to NIST.

Genom att deponera SURF-CAL, NIST spårbara PSL-sfärer (polystyrenlatex) på blottade kisel- och mönsterskivor kan du utföra periodiska storlekskalibreringskontroller på dina KLA-Tencor, Hitachi, ADE, Topcon SSIS-verktyg och jämföra din waferinspektionsskanner med skannrar på andra platser. Du kan också bedöma prestandan för ditt SSIS i kritiska skeden i tillverkningsprocessen. Alla produkter suspenderas i avjoniserat, filtrerat vatten (DI-vatten) i 50 ml flaskor i en koncentration av 3 x10 e10 partiklar/ml eller 1 x10 e10 partiklar/ml. Dessa Surf-Cal-partikelstorleksstandarder är polystyrenmikrosfärer som har dimensionerats med Differential Mobility Analyzer (DMA) eller andra storleksexkluderande tekniker.

Part Number

Koncentrationsräkning/ml

Partikeldiameter

Storleksfördelning

 Pris per 50 ml flaska

APPD-047 X 3 108 partiklar/ml 0.047 xm 0.004μm

$ 295.00   Köp

APPD-047B X 1 1010 partiklar/ml 0.047 xm 0.004μm

$ 1495.00   Köp

APPD-064 X 3 108 partiklar/ml 0.064 xm 0.003μm

$ 295.00   Köp

APPD-064B X 1 1010 partiklar/ml 0.064 xm 0.003μm

$ 1495.00   Köp

APPD-083 X 3 108 partiklar/ml 0.083 xm 0.004μm

$ 295.00   Köp

AP PD-083B X 1 1010 partiklar/ml 0.083 xm 0.004μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-092 X 3 108 partiklar/ml 0.092 xm 0.004μm

$ 295.00   Köp

AP PD-092B X 1 1010 partiklar/ml 0.092 xm 0.004μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-100* X 3 108 partiklar/ml 0.100 xm 0.003μm

$ 295.00   Köp

AP PD-100B* X 1 1010 partiklar/ml 0.100 xm 0.003μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-125 X 3 108 partiklar/ml 0.126 xm 0.003μm

$ 295.00   Köp

AP PD-125B X 1 1010 partiklar/ml 0.126 xm 0.003μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-155 X 3 108 partiklar/ml 0.155 xm 0.003μm

$ 295.00   Köp

AP PD-155B X 1 1010 partiklar/ml 0.155 xm 0.003μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-200 X 3 108 partiklar/ml 0.202 xm 0.004μm

$ 295.00   Köp

AP PD-200B X 1 1010 partiklar/ml 0.202 xm 0.004μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-204 X 3 108 partiklar/ml 0.204 xm 0.004μm

$ 295.00   Köp

AP PD-204B X 1 1010 partiklar/ml 0.204 xm 0.004μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-215 X 3 108 partiklar/ml 0.220 xm 0.003μm

$ 295.00   Köp

AP PD-215B X 1 1010 partiklar/ml 0.220 xm 0.003μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-305 X 3 108 partiklar/ml 0.304 xm 0.004μm

$ 295.00   Köp

AP PD-305B X 1 1010 partiklar/ml 0.304 xm 0.004μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-365 X 3 108 partiklar/ml 0.360 xm 0.005μm

$ 295.00   Köp

AP PD-365B X 1 1010 partiklar/ml 0.360 xm 0.005μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-500 X 3 108 partiklar/ml 0.498 xm 0.006μm

$ 295.00   Köp

AP PD-500B X 1 1010 partiklar/ml 0.498 xm 0.006μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-800 X 3 108 partiklar/ml 0.809 xm 0.006μm

$ 295.00   Köp

AP PD-800B X 1 1010 partiklar/ml 0.809 xm 0.006μm

$ 1495.00   Köp

AP PD-802 X 3 108 partiklar/ml 0.802 xm 0.009μm

$ 295.00   Köp

AP PD-802B X 1 1010 partiklar/ml 0.802 xm 0.009μm

$ 1495.00   Köp

AP PD1100 X 3 108 partiklar/ml 1.112 xm 0.011μm

$ 295.00   Köp

AP PD1100B X 1 1010 partiklar/ml 1.112 xm 0.011μm

$ 1495.00   Köp

AP PD1600 X 3 108 partiklar/ml 1.59 xm 0.016μm $ 295.00   Köp
AP PD2000 X 3 108 partiklar/ml 2.01 xm 0.019μm $ 295.00   Köp
AP PD3000 X 3 108 partiklar/ml 3.04 xm 0.026μm $ 295.00   Köp

Mätmetodik:

För att säkerställa NIST-spårbarhet överfördes de certifierade diametrarna för dessa produkter genom transmissionselektron eller optisk mikroskopi från NIST standardreferensmaterial (2). Osäkerheten beräknades med hjälp av NIST Technical Note 1297, 1994 Edition "Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results" (4). Osäkerheten som anges är den utökade osäkerheten med en täckningsfaktor på två (K=2). Toppdiametern beräknades med användning av ungefär ± 2s intervallet för partikelstorleksfördelningen. Storleksfördelningen beräknades som standardavvikelsen (SDS) för hela toppen. Variationskoefficienten (CV) är en standardavvikelse uttryckt i procent av toppdiametern. FWHM-fördelningen (full width at Half Maximum) beräknades som fördelningen vid hälften av topphöjden uttryckt som en procentandel av toppdiametern.

1. "The National Technology Roadmap for Semiconductors", Semiconductor Industry Association (1999)

2. SD Duke och EB Layendecker, "Intern standardmetod för storlekskalibrering av sub-mikron sfäriska partiklar genom elektronmikroskopi", Fine Particle Society (1988)

3. SEMI M52 - Guide för att specificera ytinspektionssystem för kiselskivor 130 nm Technology Generation.

4. Barry N. Taylor och Chris E. Kuyatt, "Riktlinjer för att utvärdera och uttrycka osäkerheten i NIST-mätresultat". NIST Technical Note 1297, 1994 års upplaga, september 1994.