7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions

7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions

Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Applied Physics 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions, användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för filtreringssystem med stora porer.

Suspensioner av stora sampolymermikrosfärer är sammansatta av polystyrenpolymer, tvärbunden med 4 till 8 % divinylbensen (DVB). Partiklarna är kemiskt inerta och kan tvättas med alkohol och vakuum- eller lufttorkas. Polymerdensiteten är 1.05 g/cm3 och brytningsindex är 1.59 vid 589 nm. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans.

Orderinformation:

15mL, 100mL och 1000mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL ("A"-delnr. flaskor), 100mL ("B"-flaskor) och 1000mL ("C"-flaskor) förpackas på beställning; exempel (delnr AP7503B och AP7503C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.

Ingår:

Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad

Rekommenderas för:

Högkoncentrationspolymerpartiklar > 3μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, dispersionsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer. Även användbara som experimentella partiklar för akustiska och optiska analytiska system.

 

Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser.

 

Om inget annat anges, kyl (2° till 8°C) produkten när den inte används men frys inte. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig invertering för hand eller virvelblandare.

 

Del# Nom storlek Storlek Peak Enhetlighet, kan ändras varje ny batch Solids A = 15mL B=100 ml C=1000 ml
AP7503(A, B eller C) 3.2 xm 3.2 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7505(A, B eller C) 6 xm 6 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7508(A, B eller C) 7.9 xm 7.9 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7510(A, B eller C) 12 xm 12 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7516(A, B eller C) 17 xm 17 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7520(A, B eller C) 19 xm 19 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7525(A, B eller C) 25 xm 25 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7545(A, B eller C) 45 xm 45 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7550(A, B eller C) 55 xm 55 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7575(A, B eller C) 71 xm 71 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7590(A, B eller C) 90 xm 90 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7602(A, B eller C) 97 xm 97 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7640(A, B eller C) 134 xm 134 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

AP7725(A, B eller C) 222 xm 222 xm 10%

$495.00Begär offert eller lägg till i beställning

$1,632.40Begär offert eller lägg till i beställning

$9,672.96Begär offert eller lägg till i beställning

 

Översätt "