PSL Calibration Wafer Standard, Silica Contamination Wafer Standard

Partikelavsättningsverktyg används för att avsätta en mycket noggrann PSL-storlek eller kiseldioxidpartikelstorleksstandard på skivstandarden för att kalibrera en mängd olika skivinspektionssystem.

 • PSL Calibration Wafer Standard för kalibrering av skivinspektionssystem med en lågdriven laser för att skanna skivor.
 • Silica Contamination Wafer Standard för kalibrering av skivinspektionssystem med hjälp av en högdriven laser för att skanna skivor.

Kalibreringsmask Standard eller Silica Mask Standard

Våra 2300 XP1-avlagringar NIST spårbar, certifierad mask Standarder på borosilikatmasker och primer kisel från 75 mm till 300 mm waferdiameter.

 • PSL Calibration Mask Standard på 125 mm och 150 mm masker
 • Silica Contamination Standard på 150mm-masker
 • 75 mm till 300 mm kalibreringswaferstandarder
 • 75 mm till 300 mm Silica Contamination Wafer Standards

Kalibreringsskiva standard - Offert

Contamination Wafer Standards, Calibration Wafer Standards och Silica Particle Wafer Standards produceras med ett partikelavsättningssystem, som först analyserar en PSL-storlekstopp eller kiselstorlekstopp med en Differential Mobility Analyzer (DMA). En DMA är ett mycket exakt partikelavsökningsverktyg, kombinerat med kondensationspartikelräknare och datorkontroll för att isolera en mycket exakt storlekstopp, baserat på NIST-spårbar partikelstorlekskalibrering. När storlekstoppen väl har verifierats, riktas partikelstorleksströmmen till den primära kiselytan, waferstandardytan. Partiklarna räknas precis innan de avsätts på skivans yta, typiskt som en fullständig avsättning över skivan. Alternativt kan upp till 8 partikelstorlekar deponeras som punktavsättningar på specifika platser runt wafern. Wafer-standarder ger mycket exakta storlekstoppar för storlekskalibrering av KLA-Tencor Surfscan SP1, KLA-Tencor Surfscan SP2, KLA-Tencor Surfscan SP3, KLA-Tencor Surfscan SP5, Surfscan SPx, Tencor 6420, Tencor 6220, Tencor 6200, ADE, Hitachi och Topcon SSIS-verktyg och waferinspektionssystem.

Applied Physics USA

Differential Mobility Analyzer, DMA Voltage scan, Silica Size Peak, 100nm

Differential Mobility Analyzer, DMA Voltage, Silica size peak vid 100nm

Applied Physics USA

PSL Spheres storlekskrav och silikastorleksstandarder skannas av en differentiell mobilitetsanalysator för att bestämma verklig storlekstopp. När storleken toppar har analyserats, kan skivstandarden deponeras som en full deposition eller en punktuppsättning, eller en flerfaldig depositionskivstandard. Kiselstorlekstopp vid 100 nano meter (0.1 mikron) skannas ovan och DMA detekterar en verklig kiseldioxidstorlek vid 101nm.

Full deposition eller spot Deposition Wafer Standards - Ett partikelavsättningssystem ger mycket exakta PSL-kalibreringsskivstandarder och kiseldioxidskontamineringskivor.

Vårt 2300 XP1 Particle Deposition System ger automatisk kontroll av partikeldeponering för att producera dina PSL Wafer-standarder och Silica Wafer-standarder.

Partikeldepositioner

 • Storlek och klassificering av NIST-spårbar DMA (differentiell mobilitetsanalysator) med hög upplösning överstiger de nya SEMI-standarderna M52, M53 och M58-protokollet för PSL-storleksnoggrannhet och storleksfördelningsbredd
 • Kalibrering av automatisk deponeringsstorlek vid 60nm, 100nm, 269nm och 900nm
 • Avancerad DMA-teknologi (Differential Mobility Analyzer) med automatisk temperatur- och tryckkompensation för förbättrad systemstabilitet och mätnoggrannhet
 • Automatisk deponeringsprocess ger flera platsuppsättningar på en skiva
 • Fullständiga skivavsättningar över skivan; eller platsuppsättningar på vilken plats som helst på skivan
 • Hög känslighet som tillåter avsättning av PSL-sfär och kiseldioxidpartiklar från 20nm till 2um
 • Placera kiseldioxidpartiklar för kalibrering av dina skivinspektionssystem med högdriven laserskanning
 • Sätt in PSL-sfärer för kalibrering av dina skivinspektionssystem med lågdriven laserskanning

Placera PSL-sfärer och kiseldioxidpartiklar på primära kiselskivningsstandarder eller dina 150mm-fotomasker.

  Översätt "