Partiklar för kiseldioxidstorlek

I dagens halvledarmetrologilaboratorier, skivinspektionsverktygen, använder högeffektiva lasrar för att skanna 200 mm och 300 mm kiselskivor för att upptäcka ytpartiklar ner till <30 nanometer. Vid kalibrering av skanningssystem med hög lasereffekt är storlekalibreringen extremt viktig för att detektera vid 30 nm; och att noggrant dimensionera partiklar över storleksområdet. Storlekskalibrering med högeffektiva lasrar och traditionell polystyrenlatexsfär för kalibrering kan vara svår, eftersom hög lasereffekt kan krympa latexsfärerna. Lösningen använder kiseldioxidpartiklar, storleksstandarder vid 20 nm, 30 nm, 50 nm, 100 nm, 500 nm, 1 um och 2 um. Fördelen är att kiseldioxid inte kommer att krympa under den höga lasereffekten, och därmed konsekvent ge en exakt storlektopp för kalibrering; och kiseldioxidpartiklarna har ett mycket nära brytningsindex jämfört med polystyrenlatexpartiklar. Silica Contamination Wafer Standards; Partiklar för kiseldioxidstorlek

kiseldioxidpartiklar
Kontaminering Wafer Standard
Översätt "