För första gången har forskare observerat kvantinterferens - en vågliknande interaktion mellan partiklar relaterade till det konstiga kvantfenomen intrassling– förekommer mellan två olika sorters partiklar. Upptäckten kan hjälpa fysiker att förstå vad som händer inuti en atomkärna.

 

Partiklar fungerar som både partiklar och vågor. Och interferens är förmågan hos en partikels vågliknande verkan att minska eller förstärka verkan av andra kvantpartiklar när två båtar vaknar för att korsa i en sjö. Ibland summerar de överlappande vågorna till en större våg, och ibland tar de ut och raderar vågen. Denna störning uppstår pga intrassling, en av kvantfysikens konstigare aspekter, som förutspåddes på 1930-talet och har observerats experimentellt sedan 1970-talet. När de är intrasslade är kvanttillstånden för flera partiklar kopplade så att mätningar av en kommer att korrelera med mätningar av de andra, även om en är på Jupiter och en annan är på din främre gräsmatta.

Översätt "